Omberamming

Omberamming av kamper


Ved flytting av kamp skal kretsen varsles.

Skjema for dette finnes her.