Trygge rammer

Trygge rammer

Temaene en kvalitetsklubb som IL Vårsol skal arbeide med er:

  • Eat Move Sleep
  • Doping
  • Seksuelle overgrep og trakassering
  • Alkohol
  • Trafikksikkerhet
  • Kampfiksing og spilleavhengighet
  • Mobbing og rasisme (som inngår i Fair play)
  • Skader og forsikring


Arbeidet med å sikre at aktivitetene foregår innenfor trygge rammer er fundamentalt for en kvalitetsklubb. Det gir klubben et godt omdømme og er viktig for spillernes trivsel, for foreldre som vet at deres barn og ungdom er aktive i gode omgivelser, og for trenere som har klare retningslinjer å forholde seg til og formidle videre.

NFF har utarbeidet et opplegg med kompetanse og veiledninger for alle de overstående temaer som vil lette klubbens arbeid.


Seksuelle overgrep og trakassering
Klubben krever politiattest av alle som har et verv i IL Vårsol, dette følges opp av styret.. 

NFF/NIFs retningslinjer om Seksuelle overgrep og trakasseringIL Vårsols plan for arbeidet med Trygge rammer kan sees her.